:  مگنا ار ايكس به همراه اشانتيون - داروي گياهي طبيعي براي افزايش گر این سیکل، این حاصل منفی است که این نش

-

، اما در نیمه دیگر این سیکل، این حاصل منفی است که این نشان می‌دهد که به‌طور متوسط، انرژی بیشتری به سمت بار جاری است نسبت به انرژی برگشتی به بار. در نتیجه هیچ انرژی خالصی در طی یک سیکل جاری نمی‌شود (دراین مورد تنهاانرژی راکتیو جاری می‌شود) و هیچ انتقال خالص انرژی به بار صورت نگرفته‌است. - بارهای عملی (واقعی) مقاومت، سلف و خازن

دارند بنابراین هر دو توان واقعی و توان راکتیو در بارهای واقعی جاری است. مهند:: موضوعات مرتبط :
تاريخ : چهارشنبه 16 آبان 1397 | 15:02 | نویسنده : خرید مگنا ار ایکس |